Työntutkimuksen koulutusta Turusta koko Suomeen

Pyydä tarjous yrityksellesi

Tarjoan työntutkimuksen koulutuksia ja valmennuksia yritysten toimintojen kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Toimin joustavasti Turusta käsin, työskennellen yhteistyössä erikokoisten ja eri aloja edustavien yritysten kanssa ympäri Suomen. Tutustu palveluihini ja ota yhteyttä kysyäksesi lisää!

Innostavaa ja osallistavaa kehittämistyötä

Kaiken työni tausta-ajatuksena on osaavan henkilöstön korostaminen. Työotteeni on ihmisläheinen ja asiakaslähtöinen. Palveluita toteuttaessani korostan oppimisen ja kehittymisen näkökulmaa – otan aina huomioon yrityksen ja organisaation tarpeet. Innostaminen ja osallistaminen ovat näkemykseni mukaan erityisen tärkeitä tekijöitä jatkuvassa parantamisessa sekä työpaikan kulttuurin synnyttämisessä. Kaikki palveluni räätälöidään kunkin yrityksen tarpeita ja toiveita vastaaviksi.

Koulutukset ja valmennukset

Koulutusteni ja valmennusteni tavoitteena on innostunut henkilöstö, joka tunnistaa työalueensa kehittämistarpeet ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työkaluja kehittämistyöhön yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutukseni ja valmennukseni sopivat yhtä lailla sekä valmistus- että palveluprosesseille.


Toteutan koulutuksia muun muassa seuraavista aihepiireistä:

 • työntutkijavalmennus

 • perehdyttäminen ja työnopastus

 • LEAN-toimintamallin perusteet

 • prosessijohtaminen

 • lähiesimiestoiminta

 • 5S.

Mikäli et ole varma millaisesta koulutuksesta juuri sinun yrityksesi saisi parhaan mahdollisen hyödyn, ota yhteyttä! Annan mielelläni asiantuntijaneuvoja ja yhdessä löydämme tarpeitasi vastaavan ratkaisun.

Työntutkimuspalvelut

Työntutkimus on systemaattinen tutkimusmenetelmä työvaiheiden ja -prosessien sekä työn kuormittavuuden analysointiin. Se on työkalu, joka soveltuu niin muutos- kuin kehitystoimintaankin. Työntutkimus tuo parhaimmillaan esille sen, mihin työaika kuluu, miten työtä tehdään ja miksi. 

Työntutkimuksella saatu tieto mahdollistaa todenperäisen tiedon käytön mm. yrityksen kustannus-, investointi-, ja tarjouslaskelmiin sekä resurssisuunnitteluun. Oikeat työajat ovat myös perusta toimivalle tuotannon suunnittelulle sekä myynnille. 


Tarjoamiani työntutkimuksen asiantuntijapalveluita:

 • havainnointi- ja kelloaikatutkimukset (normaaliaika ja ajankäyttötutkimukset) esim. 
  • työ-/valmistusajat
  • läpimenoaika
  • mihin aika kuluu? (työajan jakaantuminen)
  • pullonkaula
  • apuaikojen määritykset
 • työmenetelmä- ja työpistesuunnittelu
 • prosessin virtausanalyysit.

Asiantuntijan toteuttama työntutkimus on avain yrityksesi toiminnan tehokkaaseen kehittämiseen.

Ota yhteyttä -kuvake

Tarja Väänänen tarjoaa työntutkimuksen koulutusta yrityksesi kehittämiseen Turussa ja koko Suomessa. Ota yhteyttä alan asiantuntijaan!

Yhteystiedot